Acte necesare formalităților de internare:

1.   Biletul de trimitere de la medicul de familie / specialist din ambulator

2.   Buletin sau carte de identitate

3. Cardul de sanatate

4. Adeverință de salariat  in care se mentioneaza concediul medical din ultimele 12 luni, adeverință de elev / student / militar în  termen, dupa caz.

Programari pentru internare;

Mail: brasov@clinica-newmedics.ro

 Reclamații Mail: brasov@clinica-newmedics.ro

Telefon : 0268 310 379

Drepturile pacientului:

1.   Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.

2.   Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale.

3.   Pacienții  au  dreptul  de  a  cunoaște  identitatea,  statutul  profesional  și calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.

4.   Dreptul  de  a  fi  informați  în  legătură  cu  starea  sănătății  lor,  cu    procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul și prognoza afecțiunii.

5.   Informațiile trebuie comunicate pacienților într-o manieră adecvată    capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește  limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.

6.   Dreptul  de  a  fi  informat  și  de  a  lua  o  decizie  referitoare  la  efectuarea unor  activități  de  cercetare /învățământ care implică persoana sa.

7.   După ce au fost informați asupra tratamentului pacienții au dreptul să-l   accepte sau să-l refuze.

8.  Când  pacienții  sunt  incapabili  să-și  exprime  voința  și  este  necesară   intervenția  medicală  de  urgență consimțământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul    consimțământului.

9.   În  cazul  pacienților  fără  discernământ  consimțământul  este  exprimat  în scris  de  aparținătorul  sau  reprezentantul legal.

10. Pacienții  au  dreptul  de  a  fi  informați  asupra  facilităților  de  care  dispune spitalul  pentru  asistență personală, siguranța și confortul său.

11. Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa.

12. . Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase.

13. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 

14. Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

15. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile, convingerile si intimitatea pacientului.

Obligațiile pacientului:

1.   Odata internat,sunteti obligat sa purtati pe  durata  internării ținuta  regulamentară  de  spital .personala (dus) imediat dupa ce pacientul ajunge in salon.

2.   Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale, va       rugam, folositi-va de aceasta oportunitate!

3.   Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.

4.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului. 

5.   Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului .

6.   Va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și fata  de  ceilalți pacienți.

7.   Sa respecte programul de liniste intre orele 2200 – 0600 si sa păstreze curățenia în incinta spitalului.

8. Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.

9.  Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care  se desfasoara in spital, inclusiv in saloane  Sa permita aerisirea saloanelor de cel putin 2 ori pe zi, si ori de cate ori este nevoie.

12. Sa  evite  convorbirile  telefonice  dupa  orele  2200,  acestea  putand  fi efectuate numai in cazuri de stricta necesitate.

13. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.

14.Sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare conform tarifelor afisate, dupa caz.                                                      

16. Sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.