Programarea internărilor pentru bolnavii cronici

Internările pacienților cronici sunt voluntare, cu Bilet de Trimitere prin intermediul unei programări.

Informații privind externarea
  • Medicul curant stabilește data externării si o comunică pacientului la vizită
  • Medicul curant completează Biletul de externare și Scrisoarea medicală în două exemplare: un exemplar se atașează la Foaia de spitalizare de zi, iar al doilea exemplar se înmânează pacientului/aparținătorului
  • Pacientul va transmite Scrisoarea medicală Medicului de Familie. 

Medicul curant va consemna în Biletul de externare şi în Scrisoarea medicală următoarele: diagnosticul de externare; starea pacientului la externare; tratamentul medical pe care pacientul trebuie să îl urmeze; indicații privind regimul alimentar și de viață; data următorului control medical.

Tipuri de documente care se eliberează pacientului la externare

  • Bilet de externare;
  • Scrisoare medicală;
  • Certificat de concediu medical (după caz);
  • Adeverinţă medicală (după caz);
  • Reţetă medicală compensată sau simplă (după caz);
  • Bilete de trimitere către alți specialiști/investigaţii paraclinice (după caz);
  • Referat medical către serviciile de expertiză (după caz).

Anexe pacienți

Anexa 23 E – Consimțământul persoanei asigurate și Devizul estimativ pentru Spitalizarea continuă cu titrare se poate descărca AICI.

Anexa 23 E – Consimțământul persoanei asigurate și Devizul estimativ pentru Spitalizarea continuă standard se poate descărca AICI.