Introducere

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa.

Alte servicii

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplcațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem?

Adresele sitului web sunt: https://brasov.clinica-newmedics.ro sau https://brasov.clinica-newmedics.ro.

CLINICA NEWMEDICS SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Sos. Giurgiului 261B, Sector 4, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/20704/2004, cod unic de înregistrare RO 17035542 (denumită în continuare “CLINICA NEWMEDICS SRL”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a produselor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

Comentarii

Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media

Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 1. În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
 2. Înregistrarea contului in eventualitatea ca acest lucru este posibil;
 3. Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 4. În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 5. Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 6. Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 7. Pentru a vă oferi reclama și conținut personalizat la solicitarea pealabila a dumneavoastra;
 8. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 9. Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor in eventualitatea in care acestea au fost create cu consimtamantul dumneavoastra dupa ce ati parcust Politicile noastre de confidentialitate si cea de Cookie;
 10. Pentru a ne conforma legislației;
 11. Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cu cine partajăm datele tale

Cât timp îți păstrăm datele

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată. Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informații.

Unde îți trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informații suplimentare

Cum îți protejăm datele

Ca parte a administrării Platformei, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea Datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate. În plus, procedurile noastre de securitate sunt revizuite în permanență pe baza noilor evoluții tehnologice.

Pentru informații suplimentare cu privire la practicile noastre de securitate, te rugăm să adresati o solicitare prin email la adresa gdpr@newmedics.ro.

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

CLINICA NEWMEDICS SRL poate transfera Datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai CLINICA NEWMEDICS SRL, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele CLINICA NEWMEDICS SRL (de exemplu, stocare a Datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice sau furnizori de servicii de asistență la expediere), cu care CLINICA NEWMEDICS SRL a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările UE și naționale.

De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii Scopurilor de Prelucrare aplicabile pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în Scopurile de Prelucrare descrise în această Politică de Confidențialitate pot fi stocate pe servere situate în strainătate sau transferate către entități afiliate având sediul în afara teritoriului Uniunii Europene. În situaţia transferului de Date către state terţe, CLINICA NEWMEDICS SRL va comunica intenţia de transfer precum şi statele terţe vizate, scopul transferului şi solicitarea consimţamantului, atunci cand un astfel de consimţământ este necesar potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

CLINICA NEWMEDICS SRL poate dezvălui Datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. CLINICA NEWMEDICS SRL  va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja CLINICA NEWMEDICS SRL  și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

Care sunt drepturile tale?

Dreptul de retragere a consimțământului

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când consimțământul este folosit ca temei legal pentru prelucrare (ex. atunci când prelucrarea nu se bazează pe o justificare diferită permisă de GDPR precum o obligație legală sau contractuală).

Până să excludem datele persoanei vizate de la prelucrare, trebuie să confirmăm că solicitarea consimțământului este într-adevăr baza legală pentru prelucrare. Dacă nu, cererea poate fi respinsă pe motiv că prelucrarea nu necesită consimțământul persoanei vizate. Altfel, cererea ar trebui admisă.

În multe cazuri, oferirea și retragerea consimțământului vor fi disponibile electronic –online, iar această procedură nu va fi necesară.

Când consimțământul privește un copil (definit de Regulamentul GDPR ca fiind o persoană cu vârstă de maxim 16 ani), exprimarea și retragerea consimțământului trebuie să fie autorizată de titularul răspunderii părintești asupra copilului.

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată sau obținute din alte surse, există cerința de a informa persoana vizată despre scopul utilizării acestor date și despre drepturile pe care le are asupra lor.

Dreptul de acces asupra datelor

Persoana vizată are dreptul de a îi cere societatii ce date prelucrează despre ea, să aibă acces la respectivele date, precum și la următoarele informații:

 1. Scopul prelucrării
 2. Categoriile de date personale implicate
 3. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor dacă există, în special terțe țări sau organizații internaționale
 4. Durata de stocare a datelor cu caracter personal (sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade)
 5. Drepturile persoanei vizate la rectificarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal și limitarea sau opoziția față de prelucrarea acesteia
 6. Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
 7. Informații privind sursa datelor, dacă nu se obțin direct de la persoana vizată
 8. Dacă datele personale vor face obiectul unei prelucrări automate, inclusiv al profilării și, dacă da, al eventualelor consecințe implicate
 9. În cazul în care datele sunt transferate unei țări terțe sau unei organizații internaționale, informații privind garanțiile care se aplică

În cele mai multe cazuri, procesul de luare a deciziilor pentru astfel de solicitări va fi simplu dacă nu se ajunge la concluzia că cererea este vădit nefondată sau excesivă. Cu toate acestea, compilarea informațiilor ar putea necesita ajutorul proprietarilor datelor.

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

În cazul în care datele cu caracter personal sunt inexacte, persoana vizată are dreptul să solicite corectarea și completarea datelor personale incomplete pe baza informațiilor pe care le furnizează.

Dacă este necesar, vom lua măsuri pentru a valida informațiile furnizate de persoana vizată pentru a ne asigura că acestea sunt corecte înainte de a le modifica.

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Oferim persoanei vizate dreptul să ne solicite să ștergem fără întârziere date cu caracter personal în legătură cu una dintre următoarele situații:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii online copiilor.

Vom lua o decizie cu privire la fiecare caz de astfel de solicitări cu privire la faptul dacă cererea poate sau ar trebui să fie respinsă pentru unul dintre următoarele motive:

 1. datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 3. din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 4. în scopuri de arhivare în interes public;
 5. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată își poate exercita dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:

 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturilelegitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care se vor restricționa datele, acestea vor rămâne stocate, dar nu pot fi prelucrate fără consimțământul persoanei. Ca excepție, ele vor putea fi prelucrate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru (cu condiția ca persoana vizată să fie informată despre acest lucru). Alte organizații care prelucrează date personale în numele nostru trebuie de asemenea să fie informate despre restricționare.

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

Persoana vizată are dreptul să solicite ca datele personale să fie furnizate într-un format „structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină ” (articolul 20 din Regulamentul GDPR) și să transfere datele respective unei alte părți, de exemplu unui alt furnizor de servicii. Aceasta se aplică datelor cu caracter personal pentru care prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, pe temeiul legal al contractului sau în situația în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a te opune prelucrării datelor

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării care se bazează pe următoarele justificări legale:

 1. Pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice a operatorului
 2. În scopul intereselor legitime ale operatorului

Odată ce opoziția a fost făcută, organizația trebuie să justifice motivele pe care se bazează prelucrarea și să suspende prelucrarea până când decizia a fost luată (regula). Organizația nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepțiacazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt utilizate pentru marketingul direct, organizația va înceta prelucrarea.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri în cazul în care decizia are un efect semnificativ sau juridic asupra acesteia. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a-și exprima punctul de vedere, de a solicita intervenție umană și de a contesta decizia.

Există excepții de la acest drept, atunci când decizia:

 1. Este necesară pentru încheierea sau executarea contract;
 2. Este autorizată prin lege națională sau europeană;
 3. Se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate;

În situațiile de la punctele (1) și (2), organizația va pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a te adresa justiției

Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a se adresa justiției atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile.

Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Este important să știi că:

 1. Dacă ți-ai dat consimțământul pentru marketing direct, îl poți retrage în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.
 2. Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail gdpr@newmedics.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail gdpr@newmedics.ro.