Asistenţa medicală în Clinica Newmedics se acordă pentru specialităţile pneumologie,  medicină internă, cardiologie, alergologie şi imnunologie clinică, în regim despitalizare de zi și în regim de spitalizare continuă -somnologie .

În vederea spitalizării de zi, se respectă următoarele criterii:
a) urgenţe medicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea .

Pentru spitalizare continuă -somnologie, internările se fac conform programării.

Precizăm că toate internarile se fac în concordanţă cu structura pe specialităţi a Clinicii.

Serviciile medicale oferite sunt preventive, curative, de recuperare şi paliative şi cuprind:
a) consultaţii;
b) investigaţii;
c) precizarea diagnosticului;
d) tratamente medicale;
e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare.

DOCUMENTE PENTRU INTERNARE
a) pacienţi asiguraţi

  • bilet trimitere de la medicul de familie;
  • sau bilet de internare de la medicul specialist;
  •  buletin de identitate;
  • adeverinţă de salariat pentru angajaţi, dacă solicită concediu medical ;

b) pacienţi neasiguraţi

  •  buletin de identitate;